Brukerveiledning for innmelding se tiller.idrett.no/innmelding

For endring av persondata og/eller utmelding trykk på Rubic bildet ovenfor. Du blir da sendt til innlogginssiden for Rubic medlem (Min Side).

Dere kan også gå til Min Side via appen Laget Mitt (Velg: Innstillinger > Rubic Medlem)

NB: Vi gjør oppmerksom på at ved innmelding vil man motta sms fra NIF der man må følge link og bekrefte medlemsskap.

Innlogging Rubic - Laget Mitt

Nye utøvere skal meldes inn i Tiller Idrettslag gjennom Rubic. Alle som deltar i organisert trening og renn i regi av Tiller IL Ski plikter å betale medlemskontingent. Dersom dette ikke blir gjort er utøverene ikke forsikret dersom skader oppstår i forbindelse med trening og/eller renn.

Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring.